Kursändring med hjälp av dragkraft.

Bakgrund: Möjligheten att styra flygplanet i gir/roll med hjälp av osymmetrisk dragkraft i händelse av obrukbart styrsystem har diskuterats.

Simulering: En sekund trimmad flygning inleder. Som tillskott till erforderlig dragkraft för trim (44% av max tillgänglig dragkraft) lägges därefter +40% på höger och -40% på vänster motor. Detta får flygplanet att rolla och gira. Efter 10 [s] stoppas rörelsen med hjälp av samma dragkraftskommando åt andra hållet, även det i 10 [s].
Under hela simuleringen är rodren fixerade i trimläget.

Resultat:
Som svar på den osymmetriska dragkraftsförändringen - se Plot 4 - girar flygplanet vänster. Detta ger positivt beta, vilket i sin tur orsakar en svag roll åt vänster. Man ser i Plot 2 att dragkraftspulsen triggar flygplanets gir-rollsvängning (syns tydligt på beta, periodtid ca 2.6[s]), som dock är utdämpad efter ca en period. Kvar blir en s.k. flatsväng med tämligen konstant gir- och rollvinkelhastighet. Vid tid 11[s] stoppas manövern med hjälp av samma dragkraftspuls åt andra hållet. Efter ytterligare 10[s] är rotationen stoppad - flygplanet ligger rätt på vingarna och på ungefär oförändrad höjd, se Plot 3.

Kommentar:
Den här metoden för kursstyrning är uppenbarligen fullt användbar i lugnt väder, men förmodligen svår att tillämpa i kraftig turbulens.

Plot 2 visar lateralstorheterna.


Plot 3 visar flygbanan sedd uppifrån och från sidan.


Plot 4 visar dragkraftskommandona TL och TR för vänster resp höger motor.