Vertikala vindbyar.

Bakgrund: Studium av flygplanets beteende under inverkan av vertikala vindbyar.

Simulering: Två sekunder trimmad flygning inleder. Därefter påförs en serie vertikala vindbystörningar, se plot 4.
Plot 1 visar störningarnas effekt i tipp.
Tippstabiliteten gör att flygplanet strävar att hålla alfa konstant. Man ser verkan av detta tydligast vid den första vindstötens framkant. Alfa minskar abrupt, eftersom flygplanet inte hinner med riktigt när det omgivande luftpaketet sjunker. Alfaminskningen ger upphov till en nos-upp-rotation. Flygplanet hinner snart ifatt luften (ursäkta bilden), vilket återställer alfa utan att det behövs någon tillbakarotation. Därför kvarstår tetaökningen - teta beskriver en serie fyrkantpulser, en bild av den pålagda vindbyserien.


Plot 1 : Störningarnas effekt i tipp.
Plot 2 : Det händer ingenting i gir/roll, eftersom flygplanet är symmetriskt i lateralled.
Plot 3 visar hur det hela ser ut uppifrån resp. från sidan:
Plot 4 visar de vindbystörningar som flygplanet utsatts för.