Turbulens, definitionerTurbulensnivåer enl MIL SPEC :Jag är inte längre betrodd med eget exemplar av MIL SPEC - ovanstående data är plockade ur ett gammalt kursmaterial. Definitionerna har säkerligen inte ändrats.

Man ser att sannolikheten för vindby i godtycklig riktning med styrka 10 m/s är ca 0.02. Om man räknar in vindby från andra hållet, med samma styrka, får man alltså 0.04. Om man säger vindby med styrka 10 m/s eller mer, får man det till ca 0.05 (läst ur underlaget för kurvan). Motsvarande för styrka 15 m/s är ca tiondelen därav - 0.005.

Vid turbulensnivå "Severe" gäller alltså (på aktuell höjd, horisontellt och vertikalt):
Var 20:e vindby har styrkan 10 m/s eller mer.
Var 200:e vindby har styrkan 15 m/s eller mer.