Pull up

Frågan var:
" . som tillsammans med flyghastigheten 170-190 knop borde innebära en vinkel mot horisontalplanet på ca 8 grader. Det är då jag undrar om man med så "låg" sjunkhastighet kunnat ha stora höjdroder TE upp. Man skulle alltså kombinera en bana som går 8 grader nedåt med nosen i -10 grader och stora NZ? Är det möjligt? "

Och svaret:


Plot 1 visar en dykning med gamma minskande till ca -0.32 (ca 18º) och åtföljande upptagning. I upptagningen är nz ca 2 vid gamma ca -8º (-0.14 rad). Den höga farten gör förstås att alfa är lågt . man kan nog öka nz till 3 innan vingarna ramlar av, men om styrsystemet är intakt, gissar jag att spakkrafterna sätter stopp vid nz ca 2.
Sammanfattning: Ja, det är möjligt, i stort sett. Du är välkommen med förslag på justering av manövern.

Plot 2 är ointressant i sammanhanget och har därför utelämnats.

Plot 3 visar att en så pass våldsam manöver som denna ser väldigt lugn o städad ut på håll: