Verkan av höjdtrimroder

Bakgrund: Ett av flera scenarion för haveriet är att förbindelsen mellan spak och höjdroder förlorats. I det sammanhanget blir möjligheten att styra i tipp med hjälp av tipptrim och ett flöjlande höjdroder intressant.

Beräkningsmetod etc.: Trimrodret på vänster höjdroderhalva, dteL, har förutsatts utgöra den egentliga höjdtrimmen - motsvarande på höger höjdroderhalva har förutsatts ha annan funktion. Trimrodret dteL drivs manuellt medelst en ratt, som går ett antal varv för fullt utslag. Det har här antagits en trimroderhastighet om 2 [°/s]. Trimrodrets maxutslag har antagits till 10°.
Simuleringen inleds med två sek trimmad flygning. Därefter drivs trimmen 2° nos ned, hålls stilla i 1 s, 4° nos upp, stilla i 1 s och tillbaka till utgångsläget. Simuleringen har utförts med fri spak (dvs flöjlande höjdroder) och utan vindbystörningar, för att renodla trimroderverkan.
OBS: Friktion i systemet har ej modellerats.

Resultat: Trimmen ger god manövrerbarhet i aktuell fart. En lastfaktorvariation om ±0.75 bereder inga svårigheter med den antagna trimhastigheten. Man kan anta att det i lugnt väder är fullt möjligt att landa flygplanet "på höjdtrim", dvs med flöjlande höjdroder. I turbulent/byigt väder kommer den begränsade trimhastigheten, snarare än trimauktoriteten, att orsaka svårigheter.