Phugoidsvängning, demonstration.

Bakgrund: Begreppet phugoidsvängning förekom i en maildiskussion. Det gick inte att motstå frestelsen att demonstrera medelst simulering.

Simulering: Två sekunder trimmad flygning inleder. Därefter ansättes en höjdroderpuls nos-upp med varaktigheten 6 sekunder. Den får till följd att höjden ökar och farten minskar.
Plot 1 nedan visar störningarnas effekt.
Man kan se att den kortperiodiga tippsvängningen triggas igång, först vid pulsens framkant, sedan också vid dess bakkant (syns bäst på wy). Den svängningsmoden är helt utdämpad efter ca 3-4 sek på båda ställena.
Den långperiodiga svängningen - Phugoidsvängningen - triggas förstås också av samma puls. Den tar sig uttryck i en svängning i huvudsakligen höjd och fart. Man kan se den som en växling mellan läges- och rörelseenergi.
Phugoiden har här en periodtid Tph = 27 [s] och en hyfsad dämpning.
Man kan härleda ett uttryck Tph = 4.44*V/g [s], som stämmer någorlunda på allt från papperssvalor till Jumbo-Jet. I det här fallet ger det Tph = 4.44*50/9.81 = 22.5 [s].