Fenlast på grund av enkel vindby.

Bakgrund: Fena och sidroder har skilts från flygplanet och hittats flera hundra meter från resten av vraket - som om de avskilts före nedslag, i färdriktningen sett. Det är inte känt huruvida fena/sidroder lämnade flygplanet före eller efter nedslaget. Vid haveritillfället rådde svår turbulens. Här görs en sammanställning av fenlastens beroende av vindbystyrka och fart.

Simulering: I simuleringen utsättes flygplanet för vindbyar med succesivt ökande styrka och i tre olika farter, se Plot A, B och C nedan. Byarnas varaktighet är avpassad med hänsyn till flygplanets girsvängningstid vid respektive fart.
Den högre av farterna - VT=110 [m/s] - är vald med tanke på maxfarten i fallet Broken elevator C.
Observera att byarna i det här fallet är ensidiga. Med dubbelsidiga vindbyar (dubbelpulser), väl avstämda med hänsyn till flygplanets egenfrekvens i gir, kan nås avsevärt högre laster med samma vindbyamplitud - jämför plot Plot B och Plot B2 nedan.

Slutsats: Simuleringsresultatet har sammanställts i diagrammet (mattan) nedan.
Funktionen är inte riktigt så linjär som diagrammet visar (vilket syns om man drar ut konstant-fart-linjerna till fenlast = noll) men felet torde vara försumbart för vindbystyrka över ca 10 [m/s].

Fenlast till följd av enkel vindby:
Plot A: Höjd = 300[m], VT= 110[m/s].
Plot B: Höjd = 300[m], VT= 80[m/s].


Plot B2: Höjd = 300[m], VT= 80[m/s], dubbelsidiga vindbyar för jämförelse.


Plot C: Höjd = 300[m], VT= 60[m/s].