Fenbrott C - förlust av övre delen av sidorodret.

Bakgrund: Fena och sidoroder har skilts från flygplanet och hittats flera hundra meter från resten av vraket - som om de avskilts före nedslag, i färdriktningen sett. Det är inte känt huruvida fena/sidroder lämnade flygplanet före eller efter nedslaget. Vid haveritillfället rådde svår turbulens.

Simulering: Simuleringen behandlar ett fall, då delen av sidrodret ovanför övre gångjärnet lämnat flygplanet i luften. Flygplanet utsättes för en serie horisontella vindstötar, se plot 4. Vid tid = 2 sek inträffar en sidvindsstöt om 10 m/s, direkt följd av en - åt andra hållet - om 12 m/s. Samtidigt med det beta-max som därvid uppstår (tid ca 6 s), antages delen av sidrodret ovanför övre gångjärnet lämna fpl. Detta simuleras genom att Cnb reduceras med 30% och Cnr med 20%.

Slutsats: Den aktuella skadan har liten inverkan på flygplanets stabilitet och manövrerbarhet. Det är inte självklart att föraren skulle märka egenskapsförändringen i en situation med svår turbulens.

Anm 1: Rimligen borde även Cndr ha reducerats. Att detta underlåtits beror på att sidrodret inte används i simuleringen, vilket gör att sidroderverkan (termen Cndr*dr) är noll oavsett reduktion.


Plot 1
Plot 2 :


Plot 3 visar hur det ser ut uppifrån resp. från sidan:
Plot 4 visar pålagda vindbyar och resulterande beta_fin: