Fenbrott A - förlust av (halva?) fenan.

Bakgrund: Fena och sidroder har skilts från flygplanet och hittats flera hundra meter från resten av vraket - som om de avskilts före nedslag, i färdriktningen sett. Det är inte känt huruvida fena/sidroder lämnade flygplanet före eller efter nedslaget. Vid haveritillfället rådde svår turbulens.

Simulering: Simuleringen behandlar det fall, då (del av) fena/sidroder lämnat flygplanet i luften. Flygplanet utsättes för en serie horisontella vindstötar, se plot 4. Vid tid = 2 sek inträffar en sidvindsstöt om 10 m/s, direkt följd av en - åt andra hållet - om 12 m/s. Detta ger en mycket snabb tillväxt av beta till ca beta = 0.4 (23 grader). Där införes en drastisk minskning av girstabiliteten (Cnb sättes till 0, Cnr reduceras med 30 %), vilket - tillsammans med eliminering av sidroderverkan - tänkes simulera förlust av (halva?) fena/sidroder.
Den kraftiga försämringen av girstabiliteten ger en mycket lång girsvängningstid - ca 16 sek mot normalt 2 á 3 sek. - och svag (om än positiv) dämpning. Det ger ett flygplan som i lugnt väder och i övrigt mycket gynnsamma förhållanden är nödtorftigt kontrollerbart, möjligen nödlandningsbart. I svår turbulens är det troligen inte kontrollerbart.

Slutsats: Med den aerodynamiska verkan av fena/sidroder reducerad enligt ovan, har flygplanet - i rådande väder - sannolikt hamnat i okontrollerat läge.


Anm 1: Simulerade vindstötar från en vindbymodell påverkar flygplanet via fart, alfa och beta. De kan alltså inte förorsaka exempelvis ett rollmoment på annat sätt än via beta och aerodata. Man kan med en vindbymodell simulera verkan av en vindby eller en serie av sådana med ganska god noggrannhet, men om man simulerar turbulens med en serie vindbyar, gör man en ganska grov förenkling. En turbulensmodell bör nämligen kunna generera moment oberoende av aerodata.
I den aktuella simuleringen följer en serie vindbyar efter den där brottet sker, inte för att simulera turbulens, utan för att ge prov på flygplanets stabilitet.

Plot 1 är egentligen med mest för ordningens skull - det händer ju inte så mycket i tippled:
Plot 2 är desto mer intressant:


Plot 3 visar hur det ser ut uppifrån resp. från sidan:
Plot 4 visar pålagda vindbyar och resulterande beta_fin: